Objavljen standard BAS EN 1027:2024

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1027:2024, Prozori i vrata - Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja.

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 1027:2024  je pripremljeno u dvojezičnoj verziji, na bosanskom i engleskom jeziku. Izvorni tekst evropskog standarda priprеmiо је Tehnički komitet  CEN/TC 33, Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling,  čiji je sekretarijat pod nadležnošću AFNOR-a.

Standard BAS EN 1027:2024 definiše metodu ispitivanja koja se koristi za određivanje vodonepropusnosti potpuno sklopljenih prozora i vrata/sklopova vrata od bilo kojih materijala. Ova metoda ispitivanja je kreirana da uzme u obzir uslove upotrebe kada je prozor ili vrata/sklop vrata montiran u skladu sa specifikacijom proizvođača i zahtjevima relevantnih evropskih standarda i kodeksima prakse.

Ovaj evropski standard ne primjenjuje se na spojeve između prozora ili okvira vrata i građevinske konstrukcije.

Bosanskohercegovački standard BAS EN 1027:2024 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH.