Novi izvorni bosanskohercegovački standard iz područja građevinarstva

Institut za standardizaciju BiH je objavio prvo izdanje izvornog bosanskohercegovačkog standarda BAS 1057:2021, Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost ‒ Smjernice za primjenu standarda BAS EN 206+A.

Ovaj standard se primjenjuje zajedno sa standardom BAS EN 206+A1:2018, Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i usklađenost, koji dopušta primjenu nacionalnih standarda kada opća rješenja data u standardu BAS EN 206+A1:2018 nisu primjenjiva u smislu specifičnih klimatskih i geografskih uvjeta, različitih nivoa sigurnosti i utvrđenih praksi.

U standardu BAS 1057:2021 primjenjuje se ista numeracija i naslovi tačaka kao i u standardu BAS EN 206+A1. Radi lakše primjene, naznake odstupanja od standarda BAS EN 206+A1 (npr. dodatni tekst, zamjene, brisanje) istaknute su pisanim kosim slovima na lijevoj strani stranice standarda, a novi su izrazi dati na desnoj strani stranice.

Ovaj izvorni standard je izradio i objavio Tehnički komitet BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona.