ISBIH Glasnik broj 3/20

Institut za standardizaciju BiH pripremio je i objavio Glasnik broj 3/20.

Klimatske promjene, cyber kriminal i prekidi u ekonomskim aktivnostima predstavljaju ozbiljne prijetnje dugoročnoj održivosti preduzeća. Međutim, postoji način na koji se jača otpornost preduzeća na te pojave, a to su inovacije. Šta su to inovacije, koja je njihova uloga u uspjehu preduzeća, koja je uloga međunarodnog standarda za sisteme upravljanja inovacijama te koje su njegove prednosti pročitajte u ovom izdanju Glasnika.

Biodiverzitet, medicinski turizam, biobanke, medicinske banje su još samo neke od zanimljivih tema o kojima se možete informisati.

Glasnik 3/20 sadrži i druge zanimljive informacije o najznačajnijim aktivnostima na međunarodnom i evropskom nivou u području standardizacije, informacije o aktivnostima Instituta za standardizaciju BiH i novim objavljenim, zamijenjenim i povučenim BAS standardima.