EAEE webinar 4 (Silosi, rezervoari, cjevovodi, tornjevi, stubovi i dimnjaci) o drugoj generaciji Eurokoda 8

Evropsko udruženje za zemljotresno inženjerstvo (European Association for Earthquake Engineering - EAEE) organizuje seriju webinara o drugoj generaciji Eurokoda 8 (Projektovanje seizmičkih konstrukcija).

Sljedeći događaj – Webinar 4: Silosi, rezervoari, cjevovodi, tornjevi, stubovi i dimnjaci – poludnevni je virtuelni webinar koji će se održati 30. juna 2023. u 9:00-13:00 sati / CET. Program i detalji webinara o drugoj generaciji Eurokoda 8 dostupni su na web-stranici. Prisustvovanje webinaru je besplatno.

Registracija na: link