Drugo savjetovanje BH K/O CIRED

U Mostaru je od 25. do 27. oktobra 2020. godine održano 2. savjetovanje bosanskohercegovačkog komiteta CIRED, kao i 6. redovna sjednica Skupštine BH K/O CIGRE. Savjetovanje i sjednica Skupštine održani su u organizaciji bosanskohercegovačkog ogranka Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme BH O CIGRÉ i bosanskohercegovačkog ogranka Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji – BH O CIRED, uz poštovanje svih mjera epidemiološke zaštite. Za sve učesnike koji usljed pandemije prouzrokovane virusom SARS Cov 2 nisu bili u mogućnosti da prisustvuju Savjetovanju organizovano je virtuelno (online) učešće.

 

Na Savjetovanju je prezentirano 60 referata koje potpisuje preko 150 stručnjaka i naučnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Također, u sklopu Savjetovanja održan je sastanak ad hoc grupe Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS/AG 4 – Elektromagnetna polja niske frekvencije EMF-ELF, te je u vidu prezentacije u dvije sekcije predstavljen i rad ove ad hoc grupe.

 

Institut za standardizaciju BiH predstavljali su direktor Aleksandar Cincar i Željka Popić, tehnički sekretar i koordinator BAS/AG 4.