Terminološki rječnik standardizacije

Oblast standardizacijeGrađevinarstvo
Tehnički komitetBAS/TC 58- Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (EN)accidental design situation
Definicija (EN)design situation involving exceptional conditions of the structure or its exposure, including fire, explosion, impact or local failure
Termin (FR)
Definicija (FR)
Termin (DE)
Definicija (DE)
Termin (BS)incidentna proračunska situacija
Definicija (BS)proračunska situacija koja obuhvata izuzetne uslove konstrukcije ili njene izloženosti, uklјučujući požar, eksploziju, udar ili lokalni lom
Termin (HR)
Definicija (HR)
Termin (SR)
Definicija (SR)
Datum2015-10-01
StandardiBAS EN 1990:2014