Sistemi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Standard BAS OHSAS 18001:2010 (BS OHSAS 18001:2007)daje zahtjeve za sisteme upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S), kako bi se omogućilo da organizacija  upravlja OH&S rizicima i poboljša svoje djelovanje. Standard ne daje specifične kriterije za OH&S učinke, niti daje detaljne specifikacije za projektovanje sistema upravljanja.

Standard može primijeniti bilo koja organizacija koja želi da:

  • uspostavi sistem upravljanja OH&S kako bi eliminisala ili svela na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresirane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njenih aktivnosti,
  • primijeni, održava i kontinuirano poboljšava sistem upravljanja OH&S,
  • osigura usklađenost sa sopstvenom OH&S politikom,
  • demonstrira drugima tu usklađenost,
  • zatraži certifikaciju/registraciju svog sistema upravljanja OH&S od eksterne organizacije, ili
  • izvrši samoodređivanje i deklarisanje usklađenosti s tom OHSAS specifikacijom.

Svi zahtjevi iz OHSAS standarda su namijenjeni za inkorporisanje u bilo koji sistem upravljanja OH&S. Nivo primjene će zavisiti od faktora kao što su politika OH&S organizacije, priroda aktivnosti, rizici i kompleksnost njenih operacija.

Standard BAS OHSAS 18002:2010 (BS OHSAS 18002:2008) predstavlja uputstvo za primjenu standarda BAS OHSAS 18001:2010.