BAS EN ISO 9712:2021

Ispitivanje bez razaranja –Kvalifikacija i certifikacija IBR osoblja


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 82
Jezik: Bosanski, Engleski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 19.08.2021
Direktiva:
97/23/EC, Oprema pod pritiskom;
2014/68/EU, Oprema pod pritiskom
...

Apstrakt
Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za principe kvalifikacije i certifikacije osoblja koje izvodi industrijsko ispitivanje bez razaranja (IBR). Sistem specificiran u ovom međunarodnom standardu se također može primijeniti i na druge IBR metode ili na nove tehnike s uspostavljenom IBR metodom pod uslovom da postoji sveobuhvatna šema sertifikacije i ako je metoda ili tehnika obuhvaćena međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim standardima ili novom NDT metodom ili je tehnika dokazana kao efikasna na zadovoljstvo certifikacionog tijela. Certifikacija pokriva vještinu u jednoj ili više sljedećih metoda: a) ispitivanje akustične emisije; b) ispitivanje vrtložnim strujama; c) infracrveno termografsko ispitivanje; d) ispitivanje curenja (ispitivanja hidrauličnog pritiska su isključena); e) ispitivanje magnetnim česticama; f) ispitivanje penetrantima; g) radiografsko ispitivanje; h) ispitivanje mjernim trakama (deformacija); i) ultrazvučno ispitivanje; j) vizuelno ispitivanje (direktno nepotpomognuto vizuelno ispitivanje i vizuelno ispitivanje izvedeno tokom primjene drugih IBR metoda su isključeni).

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 9712:2012, identičan
  • ISO 9712:2012, identičan