BAS EN 1991-4/NA:2020

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 7
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 05.04.2020
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka uz standard BAS EN 1991-4:2016 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...