BAS EN 1992-3/NA:2020

Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 6
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 11.03.2020
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka uz standard BAS EN 1992-3:2017 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...