BAS EN 1991-1-7/NA:2019

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 11
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 14.10.2019
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka uz standard BAS EN 1991-1-7:2016 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...