BAS EN 1991-1-4/NA:2018

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 17
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 06.07.2018
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1991-1-4:2015 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...