BAS EN 1991-1-5/NA:2017

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 8
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 06.03.2017
...

Apstrakt
Ovaj dokument određuje vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna uz standard BAS EN 1991-1-5:2016 i primjenjuje se zajedno s tim standardom.

Životni ciklus
...