Prikazano 1-20 od 37 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
prBAS Glasanje o periodičnom preispit. BAS standarda
00.99BAS/TC 2706.04.202206.06.2022
nsBAS CEN ISO/TS 20048-1:2023
Čvrsta biogoriva – Određivanje karakteristika ispuštenih gasova i potrošnog kiseonika - Dio 1: Laboratorijska metoda za određivanje ispuštenih gasova i potrošenog kiseonika pomoću zatvorenih kontejnera
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 20049-2:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje samozagrijavanja peletizovanih biogoriva - Dio 2: Testovi zagrijavnja košara
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21596:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje meljivosti - Metoda tipa po Hardgrovu za termički obrađena goriva od biomase
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS CEN ISO/TS 21911-2:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje samozagrijavanja - Dio 2: Testovi zagrijavanja košara
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS EN ISO 16559:2023
Čvrsta biogoriva - Rječnik
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS EN ISO 18134-1:2023
Čvrsta biogoriva - Određivanje sadržaja vlage - Dio 1: Referentna metoda
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS EN ISO 21646:2023
Čvrsta goriva iz obnovljivih izvora – Priprema uzorka
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS EN ISO 23875:2023
Rudarstvo - Sistemi kontrole kvaliteta zraka u komorama operatera - Zahtjevi izvedbe i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 1014:2023
Koks - Određivanje stvarne relativne gustine, prividne relativne gustine i poroznosti
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 11257:2023
Rude željeza za direktnu redukciju - Određivanje niskotemperaturnog indeksa redukcije – dezintegracije i stepena metalizacije
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 17247:2023
Ugalj i koks - Osnovne analize
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 18283:2023
Ugalj i koks - Ručno uzorkovanje
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 21334:2023
Titanijum i legure titanijuma - Traka za šavne cijevi - Tehnički uslovi isporuke
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 21795-1:2023
Planiranje zatvaranja rudnika i rekultivacije – Dio 1: Zahtjevi
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 21795-2:2023
Planiranje zatvaranja rudnika i rekultivacije – Dio 2: Smjernice
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 21826-1:2023
Rude željeza - Određivanje ukupnog sadržaja željeza metodom fotometrijske titracije EDTA - Dio 1: Metoda mikrovalne digestije
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 22932-1:2023
Rudarstvo - Rječnik - Dio 1: Rudarski planovi i mjerenja
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 22932-2:2023
Rudarstvo - Rječnik – Dio 2: Geologija
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023
nsBAS ISO 23380:2023
Ugalj - Izbor metode za određivanje sadržaja tragova elemenata u uglju - Smjernice i zahtjevi
40.20BAS/TC 2725.05.202324.07.2023