Standard BAS ISO 26324:2024

Bosanskohercegovački standard BAS ISO 26324:20234, Informacije i dokumentacija – Sistem digitalne identifikacije objekata (DOI)

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 26324:2024 pripremljeno  je na bosanskom  jeziku.        Izvorni tekst međunarodnog standarda priprеmiо је Tehnički komitet  ISO/TC  46, Informacije i dokumentacija, čiji je sekretarijat pod nadležnošću AFNOR-a.

Standard BAS ISO 26324:2024 definiše sintaksu za DOI naziv, koji se koristi za identifikaciju objekta bilo kojeg materijalnog oblika (digitalnog ili fizičkog) ili apstrakcije (kao što je tekstualno djelo) gdje postoji funkcionalna potreba da se razlikuje od drugih objekata.

Ovaj dokument specificira sintaksu, opis i funkcionalne komponente razrješenja sistema digitalnih identifikatora objekata. On specificira opće principe za kreiranje, registraciju i administraciju DOI naziva (gdje je DOI skraćenica za „digitalni identifikator objekta”).

Ime DOI ne zamjenjuje, niti je alternativa za identifikator koji se koristi u drugim shemama, kao što su sheme koje definiše ISO/TC 46/SC9. Ovaj dokument opisuje kako se DOI sistem može koristiti zajedno s drugim shemama identifikatora (na primjer, za pružanje dodatne funkcionalnosti, kao što je razrješenje, gdje to već nije dostupno) i kako se niz znakova te druge sheme može integrirati u DOI sistem putem DOI zapisa metapodataka ili DOI sintakse ili oboje.

Bosanskohercegovački standard BAS ISO 26324:2024 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 44, Bibliotečko-informacijske nauke, Instituta za standardizaciju BiH.