Saradnja u standardizaciji na korištenju podataka u pametnim gradovima (radionica ISO/IEC JTC 1), 31. januar 2024.

Seminar ima za cilj razmatranje rješenja zajedničke saradnje na međunarodnoj standardizaciji u vezi s korištenjem podataka u pametnim gradovima. Seminar je odlična prilika za razmjenu i dijeljenje međunarodnih iskustava i najboljih praksi u vezi s višedimenzionalnom upotrebom podataka na nivou cijelog grada. Prezentacije i diskusije na seminaru obuhvataju sljedeće teme:

  1. Koje standardizacijske aktivnosti su preduzete u vezi s korištenjem podataka kako bi se podržao razvoj i primjena informaciono-komunikacionih tehnologija koje su zasnovane na podacima,
  2. S kojim izazovima se korištenje podataka u pametnim gradovima suočava,
  3. Kakva rješenja bi bila adekvatna za korištenje podataka u pametnim gradovima koja su u skladu s interesima više zainteresovanih strana na nivou grada.

Cio dnevni red i više informacija možete pronaći na: https://go.iec.ch/202401

Događaj je podijeljen na dvije sesije:

31. januar 2024. u 12.00 (Ženeva) i 2. februar 2024. u 12.00.

Registracija