Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2019–2020. godina.

Također, u skladu s Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), pripremljen je i Prijedlog izvještaja o radu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

U skladu s članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je postavio navedene dokumente na web aplikaciju eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane strane da u periodu od 5. februara 2021. godine do 20. februara 2021. godine učestvuju u javnim konsultacijama te da nam putem web aplikacije eKonsultacije dostave svoje prijedloge i primjedbe.