Održan drugi seminar o eurokodovima i njihovoj praktičnoj primjeni u javnim radovima u BiH

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini”, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine (ISBIH) u saradnji s Češkom razvojnom agencijom, Češkim uredom za standarde, mjeriteljstvo i ispitivanje (ÚNMZ), Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Republike Srpske organizirao je seminar o eurokodovima i njihovoj praktičnoj primjeni u javnim radovima u Bosni i Hercegovini.

Seminar je održan 26. maja 2022. godine putem videokonferencijske veze (Zoom). Događaju je prisustvovao 21 učesnik.

Seminar je bio namijenjen nadležnim institucijama u BiH koje donose pravilnike i zakone iz oblasti građevinarstva, projektantima građevinskih konstrukcija sa svim njihovim pripadajućim fazama, izvođačima građevinskih konstrukcija, strukovnim udruženjima za oblast građevinarstva, inženjerskim komorama, kao i svim drugim zainteresiranim stranama u svrhu podizanja svijesti o važnosti eurokodova te sticanja novih znanja o značaju i važnosti primjene eurokodova u savremenom građevinarstvu.

Cilj seminara je bio odgovoriti učesnicima na osnovna pitanja o standardizaciji, o evropskim standardima za eurokodove, primjeni eurokodova u javnim radovima u Bosni i Hercegovini i Češkoj Republici.

Predavači na ovom seminaru bili su: profesori iz Sarajeva i Praga, predstavnica jedne projektantske firme te zaposlenici ISBIH-a.

Seminar je bio uspješan. To je bio zadnji u nizu od dva seminara koja su se organizirala tokom realizacije ovog projekta za stručnu javnost.