Objavljeno drugo izdanje standarda BAS EN IEC 62271-108:2023

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 52, Upravljačka i sklopna postrojenja, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN IEC 62271-108:2023, Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 108: Visokonaponski rastavljač-prekidači naizmjenične struje za nazivne napone iznad 52 kV, koje je prijevod engleske verzije evropskog standarda EN IEC 62271-108:2020.

Standard  BAS EN IEC 62271-108:2023, koji je dio serije IEC 62271, primjenjuje se na visokonaponske rastavljač-prekidače naizmjenične struje koji rade na frekvencijama od 50 Hz i 60 Hz i na sistemima naponskog nivoa preko 52 kV.

Dokument identifikuje koji zahtjevi IEC 62271-1, IEC 62271-100 i IEC 62271-102 su primjenljivi. Također daje dodatne zahtjeve specifične za ove uređaje.

Ovaj standard pokriva pojedinačne prekidačke uređaje koji vrše funkcije prekidača i rastavljača pomoću kontakata smještenih u jednom kućištu i u kojem kontakti prekidača u otvorenom položaju zadovoljavaju, ili doprinose tome, izolacionim zahtjevima funkcije rastavljača. Dokument detaljno objašnjava zahtjeve za rastavljač-prekidače, identifikujući gdje se razlikuju od posebnih zahtjeva za zasebno prekidače i rastavljače.

Izvorne tekstove standarda priprеmiо је Međunarodni tehnički komitet TC 17/SC 17A, Prekidački uređaji.