Objavljeno drugo izdanje standarda BAS EN IEC 60471:2023

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 8, Koordinacija izolacije, visokonaponska ispitivanja i mjerni transformatori, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN IEC 60471:2023, Spojevi viljuške i jezička za izolatore u izolatorskom lancu - Dimenzije, koje je prijevod engleske verzije evropskog standarda EN IEC 60471:2020.

Standard  BAS EN IEC 60471:2023 primjenjuje se na izolatorske jedinice kapastog tipa i tipa izolatora za potporu, kao i na spojeve koji se koriste s takvim izolatorima.

Namjena dokumenta je da se definišu dimenzije niza spojeva viljuške i jezička kako bi se omogućilo sklapanje izolatora ili armatura koje isporučuju različiti proizvođači.

NAPOMENA 1       IEC 60305 daje koordinaciju između standardizovanih dimenzija iz tabele 1 i klasa čvrstoće izolatora kapastog tipa i tipa izolatora za potporu. IEC 60433 daje koordinaciju između standardizovanih dimenzija iz tabele 2 i klasa čvrstoće štapnih izolatora.

NAPOMENA 2       Ako dimenzije date u tabeli 1 nisu dovoljne, u IEC 60305 date su više klase čvrstoće.

Izvorne tekstove standarda priprеmiо је Međunarodni tehnički komitet IEC/TC 36, Izolatori