Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente koje je pripremio Tehnički komitet BAS/TC 58, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9: 

  • BAS EN 1999-1-1/NA:2020,  Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila - Nacionalni dodatak
  • BAS EN 1999-1-2/NA:2020, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
  • BAS EN 1999-1-3/NA:2020, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor - Nacionalni dodatak 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda: 

  • BAS EN 1999-1-1:2018, Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila
  • BAS EN 1999-1-2:2018, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara
  • BAS EN 1999-1-3:2018, Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor