Institut za standardizaciju BiH preuzeo 92,88% evropskih standarda

U izvještaju evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC za treći kvartal 2021. godine objavlјeno je da je Bosna i Hercegovina preuzela 92,88% evropskih standarda.

Na taj način Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, kao priduženi član evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, pokazao je da uspješno obavlјa obaveze koje sa sobom nosi ispunjavanje zahtjeva za punopravno članstvo u navedenim evropskim organizacijama za standardizaciju.