BAS/TC 50

Ambalaža, plastika i guma


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Selma Bašagić
Tehnički sekretar/koordinator:
Tatjana Vidović
E-mail:
tatjana.vidovic@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda, te revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju iz oblasti: terminologije, metoda ispitivanja i specifikacija za gumu, glavne ingredijente gume i proizvode od gume, plastičnih i gumenih cijevi i cijevnih priključaka za sve namjene, pakovanja, uključujući staklene kontejnere, kao i klasifikaciju mašina za pakovanje, prateće opreme i sigurnosti mašina.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 261

Packaging


ISO/TC 122

Packaging


CEN/TC 218

Rubber and plastics hoses and hose assemblies


CEN/TC 249

Plastics


ISO/TC 45

Rubber and rubber products


ISO/TC 63

Glass containers


ISO/TC 61

Plastics


CEN/TC 145

Plastics and rubber machines


CEN/TC 146

Packaging machines - Safety


ISO/TC 122/SC 3

Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)


ISO/TC 45/SC 1

Rubber and plastics hoses and hose assemblies


ISO/TC 45/SC 2

Testing and analysis


ISO/TC 45/SC 3

Raw materials (including latex) for use in the rubber industry


ISO/TC 45/SC 4

Products (other than hoses)


ISO/TC 61/SC 10

Cellular plastics


ISO/TC 61/SC 11

Products


ISO/TC 61/SC 12

Thermosetting materials


ISO/TC 61/SC 13

Composites and reinforcement fibres


ISO/TC 61/SC 2

Mechanical behavior


ISO/TC 61/SC 4

Burning behaviour


ISO/TC 61/SC 6

Ageing, chemical and environmental resistance


ISO/TC 61/SC 9

Thermoplastic materials


ISO/TC 61/SC 1

Terminology


ISO/TC 61/SC 5

Physical-chemical properties


ISO/TC 51

Pallets for unit load method of materials handling


CEN/TC 120

Sacks for the transport of food aid


ISO/TC 270

Plastics and rubber machines